Divizia Cosmetica

Raportul de Evaluare a Sigurantei Produsului Cosmetic

Raportul privind siguranța produsului cosmetic este un document care certifica siguranța produsului și analizele toxicologice sintetizate ale componentelelor individuale. Raportul privind siguranța produsului cosmetic este emis pentru fiecare produs inainte ca acesta sa fie introdus pe piața UE.

 

Raportul privind siguranța produsului cosmetic trebuie să fie întocmit în conformitate cu Regulamentul emis pe 11 iulie 2013, Directiva Uniunii Europeane (UE) privind produsele cosmetice 76/768 / CEE, care a fost înlocuit cu Regulamentul (CE) nr 1223/2009 , care se armonizează și simplifică regulile privind produsele cosmetice în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene. Scopul regulamentului este de a simplifica procedurile, raționalizarea terminologiilor și consolidarea cadrului de reglementare pentru produsele cosmetice în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

Raportul privind siguranța produsului cosmetic se referă la evaluarea siguranței produsului. Astfel încât să îndeplinească reglementările UE raportul CPSR trebuie să fie creat avnd in vedere niveluri de expunere corespunzătoare, ținând seama de parametrii de utilizare, cum ar fi zona/domeniul de aplicare, cantitatea de produs cosmetic utilizată la o singura aplicare, durata și frecvența aplicațiilor și grupurile țintă expuse la produsul cosmetic. Evaluarea siguranței se referă la utilizarea normală și previzibilă în mod rezonabil a produsului.

 

Raportul de siguranța a produsului cosmetic este un document oficial, care trebuie să contina două părți:

 

  • Partea A: Informații siguranța produsului cosmetic

Această secțiune este alcatuită din informații referitoare la produs și datele de testare ale produsului. Evaluarea privind siguranța produsului este stabilit în conformitate cu Anexa I a Regulamentului (CE) nr 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice.

Acest lucru este descries in detaliu în Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 noiembrie 2013, în raport cu indrumarile cuprinse în Anexa I a Regulamentului (CE) nr 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice.

 

  • Partea B: Evaluarea siguranței produsului cosmetic

Aceasta sectiune contine opinia expertului evaluator de siguranță cu privire la masura in care produsul este sigur pentru a fi introdus pe piață. Evaluatorul de Siguranta se asigura personal că cerințele de siguranță ale sistemului declarat sunt adecvate pentru produsul cosmetic ce se intentioneaza a fi lansat și că sistemul îndeplinește aceste cerințe de siguranță

Persoana care efectuează evaluarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice., trebuie să fie posesor al unei diplome sau a altor titluri oficiale de calificare acordate la absolvirea unui curs universitar de studii teoretice și practice în domeniul farmaceutic, toxicologie, medicină sau al unei discipline similare, sau un curs recunoscut ca echivalent de către un stat membru.

In Partea B ar trebui să fie prezentate toate informațiile disponibile, ce au condus la concluzia în ceea ce privește siguranța produselor. Persoana care efectuează evaluarea siguranței poate aproba, respinge sau aproba în anumite condiții, formularea produsului care face obiectul evaluării.

Produsele ce nu sunt în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1223/2009 trebuie să fie respinse și nu se introduc pe piață.

Urmați recomandările evaluatorului de siguranță pentru utilizarea în siguranță a produsului.

 

Persoana responsabila pentru actualizarea raportului cosmetic de siguranta se asigură că acest raport este tot timpul actualizat, având în vedere informațiile relevante suplimentare apărute ulterior introducerii produsului pe piață.

 

Actualizarea raportului de siguranta este necesar in conditiile in care:

  • apar modificări ale cerințelor de reglementare (de exemplu: restricții cu privire la substanțe)
  • apar noi descoperiri științifice și/sau apar noi date toxicologice privind substanțele, care ar putea modifica rezultatul evaluării de siguranța existente
  • apar modificări în rețetă sau in specificatia materiilor prime
  • apare orice modificare a condițiilor de utilizare
  • apare orice tendință ascendentă legata de natura, severitatea și frecvența reacțiilor adverse.

 

Raportul de securitate este creat în strânsă cooperare dintre producător și evaluatorul pentru siguranța și este supus verificării de către autorități. Supravegherea siguranței produselor cosmetice în Polonia este efectuata de catre Inspecția Sanitară de Stat.