Certificate

Acreditări și certificări

Primul laborator al grupuilui J.S Hamilton in Romania a primit autorizatia sanitar veterinara – si pentru siguranta alimentelor în decembrie 2014. Profilul laboratorului include testarea produselor de origine animala, non-animala, hrana pentru animale, apă, teste sanitatie suprafete, aer din spatiile de productie. Fiabilitatea, precizia şi independenţa deplină a laboratorului a fost confirmata de către ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA – RENAR recunoscută ca organism naţional de acreditare prin OG/2009. Certificatul de acreditare nr. LI 1081, acordat in 23.12.2015 confirmă competenţa laboratorului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

 

In 2016 a fost deschis, autorizat si acreditat si cel de-al doilea punct de lucru al laboratorului in Romania, la Cluj. In mai 2018 J.S. Hamilton Polonia a achizitionat pachetul majoritar de actiuni a laboratorului Biotim din Timisoara.

 

Acesta a devenit astfel cel de-al treilea laborator acreditat din grupul J.S. Hamilton Romania. Aici se efectueaza atat analize microbiologice cat si analize fizico- chimice si parazitologice.

 

Fiabilitatea, precizia şi deplina independenta a companiilor şi laboratoarelor au fost confirmate de către organismele de acreditare internaţionale în conformitate cu următoarele standarde şi cerinţe:

LABORATORUL DE TESTARE J.S HAMILTON ROMANIA - ACREDITAREA RENAR IN ACCORD CU STANDARDUL SR EN ISO/CEI 17025:2005 (ACCREDIATTION NR. LI 1081)

Primul laborator microbiologic a grupuilui J.S Hamilton in Romania a primit autorizatia sanitar veterinara - si pentru siguranta alimentelor în decembrie 2014. Profilul laboratorului include testarea produselor de origine animala, non-animal, furaje animale şi apă. Fiabilitatea, precizia şi independenţa deplină a laboratorului a fost confirmata de către ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR recunoscută ca organism naţional de acreditare prin OG/2009. Certificatul de acreditare nr. LI 1081, acordat in 23.12.2015 confirmă competenţa laboratorului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.   Domeniul de acreditare

Vezi mai mult

AUDIT AL ADMINISTRATIEI SUA PENTRU ALIMENTE SI MEDICAMENTE (FDA)

In iulie 2016 laboratorul J. S Hamilton Polonia a fost auditat de catre administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (USFDA), în zona testelor pe produse medicamentoase şi materii prime. Ca urmare a auditului, laboratorul a primit o evaluare pozitivă de la FDA, instituţia considerata una dintre cele mai exigente, prestigioase şi formatoare de opinie în industria farmaceutică. Ne aşteptăm să primim autorizaţia formală a USFDA în viitorul apropiat (formular FDA 483). Aceasta va confirma cele mai înalte competente ale laboratorului nostru si a fi o garantie ca laboratorul J.S Hamilton Polonia îndeplineşte cerinţele GMP.

AUTORIZATIA DE FABRICATIE, PRELUCRARE ŞI REPROCESAREA A SUBSTANTELOR PSIHOTROPE SI DROGURILOR SI LICENTA CARE PERMITE INTRAREA ÎN POSESIA SAU INTRODUCEREA PE PIATA A PRECURSORILOR DE NARCOTICE DE CATEGORIA 1

In 2016, J. Hamilton Polonia laboratorul a trecut de inspecţia Inspectoratului Produselor Farmaceutice, urmare a caruia laboratorul a beneficiat de o autorizare de fabricatie, prelucrare şi reprocesarea a substantelor psihotrope si drogurilor si licenta care permite intrarea în posesia sau introducerea pe piata a precursorilor de narcotice de categoria 1. Aceste aprobari ne permit efectuarea de analize și efectuarea de cercetarii a produselor medicamentoase, precum și a materiilor prime sub supraveghere specială.

NSPECTORATUL PRODUSELOR FARMACEUTICE AUTORIZAŢIE DE FABRICARE A PRODUSELOR MEDICAMENTOASE ÎN SCOPUL TESTARII FIZICE ŞI CHIMICE

Laboratorul J.S Hamilton Polonia a primit autorizaţia de la INSPECTORATUL PRODUSELOR FARMACEUTICE pentru fabricarea de produse medicamentoase în scopul testarii chimice şi fizice în 2006. Autorizarea confirmă competentele noastre, precum şi faptul ca potenţialul ştiinţific şi de cercetare, sunt în concordanţă cu cerinţele pentru controlul de calitate externă a laboratoarelelor care oferă servicii de analiză pentru industria farmaceutică.

CERTIFICAT (GMP), REGULI DE BUNA PRACTICA DE FABRICATIE PENTRU ANALIZE FIZICE ŞI CHIMICE ALE PRODUSELOR FARMACEUTICE DESTINATE OAMENILOR ŞI ANIMALELOR

Laboratorul J. S Hamilton Polonia ca furnizor de servicii profesionale de analiză a industriei farmaceutice are toate certificatele si aprobarile necesare, printre alte certificate GMP, emise de catre Inspectoratul Produselor Farmaceutice. Certificatele confirma punerea în aplicare şi respectarea regulilor de bune practici de fabricaţie (GMP). Certificatele GMP dovedesc faptul ca sistemul de management al laboratorului este în conformitate cu condiţiile GMP.

Vezi mai mult

LABORATORUL DE TESTARE J.S HAMILTON CROAŢIA - ACREDITAREA HAA IN ACCORD CU STANDARDUL HRN EN-ISO/IEC 17025:2005 (STANDARD DE ACREDITARE nr. 1431)

LABORATORUL DE TESTARE J.S HAMILTON CROAŢIA (ANTERIOR LABOSANO) a primit primul certificatul de acreditare în septembrie 2013. După o reuşită fuziune cu Grupul HAMILTON acreditarea a fost transferat la noul nume al companiei J. HAMILTON CROATIA. Laboratorul oferă teste microbiologice şi analize fizico-chimice, pentru testarea alimentelor, furajelor, apei şi probelor de mediu precum si a produselor cosmetice. Laboratorul J.S HAMILTON CROAŢIA este recunoscut oficial pentru furnizarea analizelor de laborator pe alimente de către Autorităţile Veterinare Croate.   Domeniul de acreditare

LABORATORUL DE TESTARE J.S HAMILTON UNGARIA- ACREDITAREA NAH IN ACCORD CU STANDARDUL MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 (Nr. - Nu-1-1801/2016)

Laboratorul de testare microbilogica J.S HAMILTON UNGARIA a fost acreditat de autoritatea naţională de acreditare (NAH) la 16 noiembrie 2016 sub numărul de înregistrare - NU-1-1801/2016 şi a fost înregistrată până la 15 noiembrie, 2021. Oficiul National Pentru Siguranta Alimentara a autorizat funcţionarea laboratorului microbiologic pe 27 iunie, 2016 sub numărul de înregistrare 131/2016/Laborator/NÉBI   Domeniul de acreditare

LABORATORUL DE TESTARE J.S HAMILTON BALTIC - ACREDITAREA LATAK IN ACCORD CU STANDARDUL LSV EN ISO/IEC 17025:2005 (NR. DE ACREDITARE LATAK-T-544)

Laboratorul de testare microbilogica J.S HAMILTON Baltic este acreditat de către biroul national de acreditare letona (LATAK). Laboratorul este competent pentru a efectua analize in conformitate cu standardul LSV EN ISO/IEC 17025:2005. Numărul de identificare al laboratorului LATAK-T-544. Laboratorul a obţinut un certificat de acreditare în decembrie 2015 pentru analiza microbiologica a apei, pentru testarea alimentelor şi furajelor. Apoi în anul 2016, scopul acreditarii a fost extins in domeniul de aplicare a testarii microbiologice a produselor cosmetice.   Domeniul de acreditare

Vezi mai mult

J.S HAMILTON MAZOWSZE LABORATOR DE TESTARE - ACREDITAREA PCA IN ACCORD CU STANDARDUL PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (NR. DE ACREDITARE AB 404)

Laboratorul microbiologic din Makow Mazowiecki a obţinut acreditarea în 2002, în domeniul testarii laptelui. Acreditarea a fost confirmată de certificatul cu nr. AB 404 emis de catre Centrul de Accrediation Polonez. După fuziunea cu grupul de laboratoare Hamilton, din 2010, rezultatul auditului PCA in vederea acreditarii a fost unul de success, fiind extinsa acreditarea in domeniul testarii alimentelor şi produselor cosmetice. In 2012 scopul acreditarii a fost extins si in domeniul de aplicare a testelor pe apa potabila.   Domeniul de acreditare

Vezi mai mult

J.S. HAMILTON POLONIA TERTA PARTE A ORGANISMULUI DE INSPECŢIE - ACREDITAREA PCA IN ACCORD CU EN ISO/17020:2004 STANDARD - NR. DE ACREDITARE AK 011

În martie 2005 J. Hamilton Polonia Sp. z o.o. a fost acreditat de către Centrul de acreditare Polonez (PCA) ca tip A (parte terţă) a organismului de inspectie independent în conformitate cu standardul internaţional EN ISO/IEC 17020:2004 (fosta EN 45004). Scopul acreditarii este definit în domeniul de aplicare al nr. de acreditare AK 011 - Detalii pot fi găsite pe site-ul oficial al PCA: www.pca.gov.pl. Acreditarile curente confirma deplina independenta si integritate a J.S Hamilton Polonia ca terta parte a companiei de inspecţie, lucrand conform celor mai înalte standarde în domeniu.   Domeniul de acreditare

Vezi mai mult

LABOATORUL J. HAMILTON POLONIA - ACREDITAREA PCA IN ACORD CU STANDARDUL PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 - NR. DE ACREDITARE AB 079

Prima acreditare a laboratorului fost acordata în 1996 de către Centrul Polonez pentru Testarea şi Certificarea în domeniul de aplicare industriei alimentare, a ingrasamintelor si combustibilor. Acea acreditarea a confirmat faptul ca competenţa tehnică şi sistemul de management indeplinesc cerintele sistemului de asigurare a calităţii. Ulterior acest standard a fost înlocuit de PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 Standard şi Certificatul eliberat de către Centrul Polonez de Acreditare (PCA). În 1998 - 2005 laboratorul a fost de asemenea de acreditat de Comité Français d'Accréditation COFRAC conform standardelor franceze, în prima faza conform ISO/IEC 25, PN-EN 45001 şi 1002 COFRAC si ulterior conform standadului NF EN ISO/IEC 17025. Acea acreditare a încetat după ce Polonia a aderat la UE in 2005 si standardul de aceditare PCA a fost recunoscut pe plan internaţional.   Domeniul de acreditare

Vezi mai mult