Produse pentru consumatori

Ambalare CRC

Laboratorul nostru ofera teste pe ambalaje ce sunt destinate a fi rezistente la copii, conform EN ISO 8317: 2006P. Laboratoare de testare J.S. Hamilton oferă clienților un nivel semnificativ de experiență la nivel mondial în analize pe substanțe și produse chimice clasificate în conformitate cu categoriile reglementate:

 

  • categoriile de toxicitate 1-3
  • TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC (STOT) – expunere unică, categoria 1
  • TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC (STOT) – expunere repetată categoria 1
  • efect coroziv asupra pielii categoria 1
  • conținut a 3% metanol și / sau 1% diclormetan
  • pericol de toxicitate de inhalare cu excepția substanțelor aerosolizante, a amestecurilor introduse pe piață, sau a ambalajelor aplicator de aerosoli sigilat